De MKS praktijkdag

Een groot succes!

De MKS praktijkdagen op 1, 2, 14 en 16 november waren een groot succes. Op alle dagen was de zaal volledig gevuld! Er waren zowel (kinder)verpleegkundigen binnen en buiten het ziekenhuis aanwezig als ook teamleiders van kinderafdelingen en andere zorgprofessionals. Een mooi moment om met zijn allen te kijken naar de samenwerking tussen het ziekenhuis en thuis met behulp van het Medische Kindzorgsysteem en hoe dit in de praktijk kan worden vormgegeven.
 
Op de MKS praktijkdag kregen deelnemers de mogelijkheid een vragen- of ideeënkaartje op te hangen in de zogenaamde inspiratieboom. Ook kon iedereen op de foto met zijn of haar favoriete artikel(en) van het Handvest Kind en Zorg in de speciale photobooth. Alle foto’s, vragen en ideeën zijn binnenkort terug te vinden op de website van MKS online. Ook wordt er hard gewerkt aan een impressiefilmpje van de MKS praktijkdag en het Medische Kindzorgsysteem.

Houd dus de website en/of Facebook en Twitter in de gaten!

 

Waarom het Medische Kindzorgsysteem?

Het begint allemaal bij het kind en het gezin

De zorg voor zieke kinderen, die in het ziekenhuis verblijven, is in Nederland goed geregeld. Een kind wordt, als hij ziek is, opgenomen op een kinderafdeling waar mensen zijn die speciaal zijn opgeleid om kinderen te verzorgen en te verplegen. Er wordt te allen tijde rekening gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Daarbij worden de ouders zo maximaal mogelijk betrokken bij de zorg.

Het komt steeds vaker voor dat (ernstig) zieke kinderen kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis krijgen. Dat is een mooie ontwikkeling omdat kinderen zich beter ontwikkelen en vaak fijner voelen in hun eigen omgeving. Buiten het ziekenhuis zijn er echter nog geen afspraken over hoe de zorg geregeld zou moeten worden. Om hier voor te zorgen is het Medische Kindzorgsysteem bedacht. 

 

De kracht van samenwerken

Met als basis de rechten van het kind

Alle betrokken partijen die buiten het ziekenhuis te maken hebben met zieke kinderen hebben een systeem ontworpen dat ervoor zorgt dat het kind en gezin ook buiten het ziekenhuis kunnen rekenen op dezelfde kwaliteit van zorg als ín het ziekenhuis. Het Medisch Kindzorgsysteem is gebaseerd op de rechten van het kind. Het zorgt er tevens voor dat de zorg altijd aansluit bij de behoeften die er bestaan bij het kind en het gezin.

Zorgprofessionals moeten onderling beter samenwerken, ook met het kind, de ouders en andere professionals. De informatie wordt voor het kind en het gezin begrijpelijk als de professionals deze goed op hen afstemmen. Het Medische Kindzorgzorgsysteem faciliteert hier bij.

Medische Kindzorgsysteem (MKS)

Opgedeeld in vier duidelijke stappen

Om het Medische Kindzorgsysteem zo transparant en overzichtelijk mogelijk te maken is het systeem in vier fasen verdeeld. Elke fase draagt bij aan een zo optimaal mogelijke zorg voor het zieke kind. Het ondersteunt zowel kinderverpleegkundigen binnen en buiten het ziekenhuis als de kinderarts bij het indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. Om het Medische Kindzorgsysteem daadwerkelijk in de praktijk te gebruiken is MKS online ontwikkeld. In MKS online zijn de vier fasen van het Medische Kindzorgsysteem in praktische online applicaties weergegeven; MKS verwijzen, MKS naar huis en MKS zorg thuis. 

MKS online ondersteunt kinderen, ouders en alle betrokkenen rondom het kind op een eenvoudige manier bij hun communicatie en het zorgt ervoor dat iedereen wordt voorzien van de juiste informatie. Een mooi detail is dat kind en ouders het eigenaarschap hebben over hun eigen gegevens in MKS online. Zo houden zij de volledige regie over hun eigen gegevens en geven zelf toestemming aan anderen voor het inzien van deze gegevens.