Het MKS: wat betekent dit voor kind en ouders in de praktijk?

Een geslaagde dag voor ouders!

Op vrijdag 10 februari heeft de MKS praktijkdag voor ouders plaatsgevonden. Het was een zeer geslaagde dag! Bijna 30 ouders kregen alles te horen over het Medische Kindzorgsysteem.  

Het programma was volledig afgestemd op ouders. Zo waren ouders Vera Tomassen, Eva Schmidt-Cnossen en Erika van de Bilt aan het woord. Daarnaast ook presentaties van professionals zoals professor Hugo Heymans en kinderarts Jan Peter Rake. Vanuit verschillende ervaringen en invalshoeken werden verhalen gedeeld en gelinkt aan het MKS. Vele ouders herkenden zich hierin. 

Ook lieten ouders zich goed horen. Er kwamen positieve en soms ook kritische geluiden uit de zaal, maar altijd met terechte vragen en/of opmerkingen. Het MKS werd goed ontvangen door de ouders. Uitspraken zoals "Was dit er maar geweest toen mijn kind van het ziekenhuis naar huis mocht" werden meerdere keren gedaan. 

Waarom het Medische Kindzorgsysteem?

Het begint allemaal bij het kind en het gezin

De zorg voor zieke kinderen, die in het ziekenhuis verblijven, is in Nederland goed geregeld. Een kind wordt, als hij ziek is, opgenomen op een kinderafdeling waar mensen zijn die speciaal zijn opgeleid om kinderen te verzorgen en te verplegen. Er wordt te allen tijde rekening gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Daarbij worden de ouders zo maximaal mogelijk betrokken bij de zorg.

Het komt steeds vaker voor dat (ernstig) zieke kinderen kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis krijgen. Dat is een mooie ontwikkeling omdat kinderen zich beter ontwikkelen en vaak fijner voelen in hun eigen omgeving. Buiten het ziekenhuis zijn er echter nog geen afspraken over hoe de zorg geregeld zou moeten worden. Om hier voor te zorgen is het Medische Kindzorgsysteem bedacht. 

 

De kracht van samenwerken

Met als basis de rechten van het kind

Alle betrokken partijen die buiten het ziekenhuis te maken hebben met zieke kinderen hebben een systeem ontworpen dat ervoor zorgt dat het kind en gezin ook buiten het ziekenhuis kunnen rekenen op dezelfde kwaliteit van zorg als ín het ziekenhuis. Het Medisch Kindzorgsysteem is gebaseerd op de rechten van het kind. Het zorgt er tevens voor dat de zorg altijd aansluit bij de behoeften die er bestaan bij het kind en het gezin.

Zorgprofessionals moeten onderling beter samenwerken, ook met het kind, de ouders en andere professionals. De informatie wordt voor het kind en het gezin begrijpelijk als de professionals deze goed op hen afstemmen. Het Medische Kindzorgzorgsysteem faciliteert hier bij.

Medische Kindzorgsysteem (MKS)

Opgedeeld in vier duidelijke stappen

Om het Medische Kindzorgsysteem zo transparant en overzichtelijk mogelijk te maken is het systeem in vier fasen verdeeld. Elke fase draagt bij aan een zo optimaal mogelijke zorg voor het zieke kind. Het ondersteunt zowel kinderverpleegkundigen binnen en buiten het ziekenhuis als de kinderarts bij het indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis. Om het Medische Kindzorgsysteem daadwerkelijk in de praktijk te gebruiken is MKS online ontwikkeld. In MKS online zijn de vier fasen van het Medische Kindzorgsysteem in praktische online applicaties weergegeven; MKS verwijzen, MKS naar huis en MKS zorg thuis. 

MKS online ondersteunt kinderen, ouders en alle betrokkenen rondom het kind op een eenvoudige manier bij hun communicatie en het zorgt ervoor dat iedereen wordt voorzien van de juiste informatie. Een mooi detail is dat kind en ouders het eigenaarschap hebben over hun eigen gegevens in MKS online. Zo houden zij de volledige regie over hun eigen gegevens en geven zelf toestemming aan anderen voor het inzien van deze gegevens.